LivsAnker er et landsdækkende tilbud

— Historien og tankerne bag LivsAnker —


LivsAnker blev stiftet i juni 2023. Officielt åbnede LivsAnker med aktiviteter for målgruppen i januar 2024.

Initiativtageren til LivsAnker, Anette Blach, har selv erfaring med at bryde ud af negativt kontrollerende fællesskaber.

Fri i fællesskab

Når man arbejder med mennesker i sårbare situationer, har man en ekstra forpligtelse til at sikre en god kvalitet af det frivillige arbejde over for dem, som benytter tilbuddet.

På den frivillige side er det vigtigt for LivsAnker, at der er en sund kultur, og at man som frivillig oplever, at der er balance mellem opgaver, kompetencer, lyst og gå-på-mod.

"Hvordan skal vi kunne hjælpe andre, hvis vi ikke kan tage os af vores egne eller os selv?" / Anette

Det handler altså ikke kun om de mennesker, vi gerne vil hjælpe i LivsAnker, men om en holistisk tilgang til både "hjælperen" og den "nødstedte". At være fri i fællesskab betyder, at vi hver især tager ansvar for, at fællesskabet inkluderer og udvikler os i en sund retning.

Livslange konsekvenser

Foreningen er ny, men behovet har eksisteret altid. Anette blev selv udstødt fra Jehovas Vidner i 1998, blot 18 år gammel. Mange havde gået en lignende vej længe før hende.

Jeg blev pludselig overladt til mig selv. Det var en svær og lang proces med tvivl og en famlende etablering i en verden, jeg var opdraget til at tage afstand fra.
Alene og uden vigtige værktøjer til at begå mig med uden for det lukkede religiøse fællesskab - kastede jeg mig ud i det unge voksenliv.
Det gik både godt og galt for mig.
Det har givet mig nogle vigtige erfaringer, som jeg gerne vil dele med andre.
/ Anette

Gennem de 26 år der er gået siden bruddet, har hun arbejdet målrettet med at blive klogere på sig selv og livet. Anette har gennem tiden mødt mange andre, der har lignende oplevelser fra forskellige negativt kontrollerende fællesskaber - både religiøse og ikke-religiøse.

I dag står det klart, at der har været to grundlæggende spor i hendes egen proces. Spor som hun genkender hos andre i lignende situationer. Nemlig ét spor i forhold til sociale relationer, og et andet spor i forhold til tro og religiøs indoktrinering.

Begge spor spiller væsentligt ind på livskvaliteten. De kan være svære at sætte ord på - både over for sig selv og endnu mere over for omverdenen.

Det er også blevet tydeligt for Anette, at hvis man har levet med stærk kontrol og manipulation i sit liv, så er der en øget risiko for at komme under en ny form for kontrol, hvis man ikke får det ordentligt bearbejdet.

Derfor er det vigtigt både for den enkelte, men også for det øvrige samfund at sikre, at der findes støttetilbud til de her mennesker. For ellers spreder de negative konsekvenser sig som ringe i vandet. LivsAnker ønsker at være sådan et støttetilbud og sætte et positivt aftryk i samfundet gennem arbejdet for den personlige frihed og trivsel.

Når omverdenen ikke forstår, hvordan skal den så kunne yde den rette hjælp?
/Anette

Derfor er Anette overbevist om, at der påhviler hende og andre et ansvar for dele den viden, de har, og medvirke til initiativer, der kan sikre bedre muligheder for dem, som kommer efter. For der kommer altid nogen efter.

Nye livsvilkår

Ensomheden kan være enorm både før, under og efter et brud med et negativt kontrollerende fællesskab. Netop fordi de færreste forstår, hvor omfattende og livsforandrende det er at bryde ud. Ensomheden kan blive overvældende i sådan en situation.

Det handler om en situation, der ikke bare forsvinder. Man skal lære at mestre den nye situation som et livsvilkår. Mistrivsel og ensomhed kan ofte føre forskellige former for risikoadfærd med sig, fx misbrug af alkohol.

Alle kan have brug for at kunne dele tvivl, sorg, savn, skyldfølelse og andre konsekvenser, som naturligt følger med et sådant brud.

Universelle konsekvenser

Da vi officielt har religionsfrihed i Danmark, kan det være svært at få kvalificeret hjælp, når man i praksis oplever, at der reelt ikke er frihed til at (fra)vælge. Umiddelbare reaktioner, som fx "vi lever i et frit land, du kan bare gå din vej", kan forværre en i forvejen meget svær situation.

Desværre er religiøs social kontrol mere udbredt, end de fleste er klar over. Derfor er det vigtigt, at vi taler højt om det, så viden om og kendskab til området med religiøs social kontrol højnes i vores samfund. På den måde får de berørte den bedste chance for at klare sig i livet.

Det vigtigt med et tilbud, der målrettet arbejder med tvivl, brud og efterværn for personer, der bryder med religiøst kontrollerende miljøer.

Dertil er det vigtigt at gøre sig bevidst, at negativ kontrol sjældent udelukkende skyldes én enkelt faktor. Der kan fx både spille sociale, religiøse, politiske og kulturelle årsager ind.

Trøsten i dette er, at kontrol kommer forskelligt indpakket, men har nogle universale virkemåder og konsekvenser. Ved at lære disse "røde flag" at kende, kan man passe bedre på sig selv og hinanden fremadrettet.

Når man kigger nærmere efter i ethvert negativt kontrolleret miljø, vil der være nogle specifikke elementer i kontrollen. Det kan være ord, udtryksformer, ritualer eller andet - men formålet og konsekvenserne er universale.

Ved at være bevidste om og opmærksomme på, at disse elementer findes, skaber vi et godt udgangspunkt for at gøre noget ved det.

At tage ansvar

Anettes ønske er, at der altid skal findes et sted at gå hen for dem, som ønsker hjælp til at få et godt liv på trods af svære brud og revner i livsfundamentet, efter at have tilhørt et lukket kontrolleret fællesskab. Det er hun ikke alene om.

LivsAnker ønsker at tilbyde en neutral støtte. Uafhængig af tro eller ikke-tro. Uafhængig af køn, seksualitet, religion, kultur eller etnicitet. For den negative sociale kontrol skelner ikke og optræder på tværs.

I LivsAnker opfordrer vi til at tage ansvar for sin egen proces og indgå i fællesskabet uden at ville ensrette hinanden.


Vi var så heldige at TV2 Østjylland kom forbi til vores åbningsreception. For at se indslaget og læse artiklen - klik nedenfor.


Hvem står bag?

— Bestyrelsen i LivsAnker —

Formand

Christina Kiær

christina.kiaer@livsanker.dk

Mobil: 20143204

Næstformand

Anette Blach

anette.blach@livsanker.dk

Mobil: 31707004

Kasserer

Lars Henrik Koch

lars.henrik.koch@livsanker.dk

Mobil: 41108310


Her finder du vores vedtægter


Sammen gør vi det bedst

— Frivilligkorps —

Ud over bestyrelsen har vi et frivilligkorps. De frivillige er uundværlige i det daglige arbejde. 

Vi gør meget ud af at klæde de frivillige på til opgaverne, og vi inkluderer dem i planlægningen af foreningens aktiviteter. Bestyrelse og frivillige går hånd i hånd for at skabe et godt fællesskab internt og for at sikre den bedste oplevelse hos vores brugere. 

Har du lyst til at være frivillig i LivsAnker, kan du læse mere her: 

LivsAnker hjælper dig på vej

— Få del i et frit fællesskab —